Veselības aprūpe

Medicīnas pakalpojumu saņemšanai pagastā darbojas Jura Bicāna ģimenes ārsta prakses vieta.
Medicīnas pakalpojumus ģimenes ārsts sniedz uz vietas pieņemot pacientus 1 reizi nedēļā

katru trešdienu no pl. 10- 12
Adrese: Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, LV – 5438
Darbinieki: Kokina Skaidra – feldšere. Tālrunis: +371 26140047

Jaunas telpas ģimenes ārsta J.Bicāna prakses vietai
2012.gada 14.augustā Juris Bicāns noslēdza līgumu 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/033 ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jura Bicāna ģimenes ārsta praksē” īstenošanu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Veselība” 3.1.prioritāte „ Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5. pasākuma „ Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” ietvaros.
Projekta ietvaros tika veikta vienkāršotā rekonstrukciju telpās Parka ielā 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts (bijušās bibliotēkas telpās), kā arī pielāgota piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ģimenes ārsta Jura Bicāna prakses vietai, kā arī telpas aprīkotas ar ārstniecības procesa nepieciešamākajām ierīcēm un ģimenes ārsta prakses vietu aprīkota ar mēbelēm un datortehniku.

   
Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 13582.21euro, no tām 10390.39euro finansē Eiropas Savienība.
 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

DAUGAVPILS NOVADA VESELĪBAS APRŪPE

Atbalsts mazaizsargātajām personām

Iestāde
Valdes locekle
Adrese
Kontakti
 SIA „Grīvas poliklīnika”
 Lidija Marhele
 Lielā iela 42, Daugavpils, LV – 5401
 654 22844

Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem.

FELDŠERU – VECMĀŠU PUNKTI

FVP
Adrese
Kontakti
Līksnas FVP
Līksnas pagasts, Jaunatnes iela 11, LV – 5456
654 75600
Ambeļu FVP
Ambeļu pagasts, p/n Ambeļi, LV – 5438
654 70332
Maļinovas FVP
Maļinovas pagasts, Maļinova, LV – 5459
654 71465
mob. 29588810
Dubnas FVP
Dubnas pagasts, Nākotnes iela 1a,LV – 5443
654 75224
Sventes FVP
Sventes pagasts, Alejas iela 4, LV – 5473
654 28322
Salienas FVP
Salienas pagasts, Saliena, Centrāles iela 17 – 19,LV – 5469
654 75316
Medumu FVP
Medumu pagasts, Alejas iela 13, LV – 5460
654 71580
Vecsalienas FVP
Vecsalienas pagasts, Červonkas ciems,LV – 5476
654 75864

 

ĢIMENES ĀRSTU PRAKSES

Ģimenes ārsta prakse
Adrese
Kontakti
J.Bicāna ģimenes ārsta prakse
Višķu pag., Špoģu c., Šosejas iela 3, LV – 5479
654 42755
I.Grotkeres ģimenes ārsta prakse
Višķu pag., Špoģu c., Šosejas iela 3, LV – 5481
654 42111
I.Kudeiko ģimenes ārsta prakse
Kalupes pag., Kalupe, Ezeru iela 13, LV – 5450
Vaboles pag., Parka iela 4-11, LV – 5477
654 50892
I.Ņesterova ģimenes ārsta prakse
Naujenes pag., Lociku c., Vienības iela 5-17, LV – 5458
Maļinovas pagasts, Maļinova LV-5459

654 75387

654 71465
mob.29588810

A. Kuļikova ģimenes ārsta prakse
Tabores c., Oktobra iela 2a, LV-5465
654 71245
Biķernieku ģimenes ārsta prakse
Biķernieku pagasts, Biķernieki, LV – 5440
Sandras Strodes ģimenes ārsta prakse
Naujenes pag., Vecstropu ciems, 18. Novembra iela 394b
 654 59044
Ivetas Čivkules ģimenes ārsta prakse
Naujenes pag., Kraujas ciems, Meža iela 4-1a
 654 30707

Aptiekas

Aptieka Adrese Kontakti
„Kalupe”
Lielā iela 12, Kalupe Daugavpils novads,  LV – 5405
654 50813
„Višķi”
Šosejas iela 3, Špoģi, Daugavpils novads, LV – 5480
654 32244
Mēness Aptieka
18.Novembra iela 398, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
654 23017
Bebrenes aptiekas Silenes filiāle
Skrudalienas pagasts, Silene, Daugavpils novads, LV – 5470
29544230

 Ārsta prakses zobārstniecībā

Ārsta prakse
Adrese
Kontakti
G. Grunšteine
Kalupes pag., Ezeru iela 13, Daugavpils novads, LV – 5450
654 50703
R. Jarmuševiča
Naujenes pag., Vecstropi, 18.Novembra iela 398 – 48, Daugavpils novads, LV – 5462
26549302
I. Latarceva
Višķu pag., Šosejas iela 3, Daugavpils novads, LV – 5481
65442380

Daugavpils novada primārās veselības aprūpes iestāžu e-pasta adreses