Kontakti

AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. 90000073484
Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pag. Daugavpils novads, LV 5438
tālr./fakss 65475117 mob. 22030600 e-pasts: parvalde@ambeli.lv

Darba laiks:
P. 08:00 -12:00 ; 12:30-18:00
O. 08:00 -12:00 ; 12:30-16:30
T. 08:00 -12:00 ; 12:30-16:30
C. 08:00 -12:00 ; 12:30-16:30
P. 08:00 -12:00 ; 12:30-15:00

Amats Vārds, uzvārds Telefons/fakss e-pasts
Pārvaldes vadītājs Sandris Kusiņš mob.28795288 parvalde@ambeli.lv
Lietu pārvaldniece
Kasiere Grāmatvede
Ausma Grate tel/fax.65475117
mob.22030600
parvalde@ambeli.lv
ausma.grate@ambeli.lv
Galvenā grāmatvede Veronika Skusāne tel.65471971 veronika.skusane@ambeli.lv
Sociālā darbiniece Janīna   Gaidele tel.65475117 janina.gaidele@ambeli.lv
Bāriņtiesas loceklis Aleksandrs Borkovskis mob.29619353 sani72@inbox.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Sandris Kusiņš mob.28795288 komunal@ambeli.lv
Bibliotēkas vadītāja Zoja Rubene mob.26351860 zoja.rubene@ambeli.lv
Kultūras Nama vadītāja Ingrīda   Skutele mob.29142802 kultura@ambeli.lv

skuteleingrida@inbox.lv