Ceļu uzturēšanas klases

Ambeļu pagasta pārvaldes autoceļu saraksts un ceļu uzturēšanas klases

Auto ceļa Nr. Autoceļa nosaukums Garums, km Segums, grants Segums, bez seguma Segums, melnais Ceļa uzturēšanas klase
1. Guta  2.54  2.54  D
2. Ambeļi – Rogačovka 4.81  4.81  D
3. Ambeļi – Graiži 4.51 4.51  C
4. Ambeļi – Jaunaiskrūgs 5.51 5.51  C
5. Kokini – Mazie Kuseņi 1.23 1.23 D
6. Mīžusāta – Lauku Ļaperi 3.96 3.96 C
7. Garšāni – Peikstuļišķi 1.50 1.50 D
8. Glinaruča – Isajevka 1.32 1.32 D
9. Graiži – Vecie Stupeļišķi 3.46  3.46 D
10. Pītreiši – Uļiki 2.53  2.53 D
11. Putāni – Augškalne 3.53  3.53 D
12. Augškalne – Škuta 1.65 1.65 D
13. Pītreiši – Dzirvaņišķi 0.77 0.77 D
14. Graiži – Kalna Škapari 0.83  0.83 D
15. Lielie Kuseņi – Kanecpole 1.76  1.76 D
16. Speigas karjers 0.22  0.22 D
17. Mīžusāta – Kapči 1.29 1.29 D
18. Jaunaiskrūgs – Garšāni 1.51 1.51 D
19. Lielā Baranovska – Putāni 2.28 2.28 D
20. Zaborje Ubadišķi – Guta 2.54 2.54 D
21. Kaļķes – Pītreiši 1.60 1.60 D
22. Peikstuļišķi – Glinaruča 2.13 2.13 D
23. Glinaruča – Karališkas 2.42 2.42 D
24. Glinaruča – Škeltovas pag. 1.51 1.51 D
25. Miglāni – Kokini 2.30 2.30 D
26. Jaunie Stupeļišķi – Isajevka 5.36 5.36 D
27. Uļiki – Daņiļeviči 1.32 1.32 D
28. Zastennije Kuseņi – Meža Ļaperi 1.18 1.18 D
29. Ūdens iela, Ambeļu c. 0.26 0.26 C
30. Parka iela, Ambeļu c. 0.42 0.42 C
31. Ābeļu iela, Ambeļu c. 0.53 0.53 C
32. Mazie Baranovski 0.15 0.15 D
33. Kondavnīki – Aglonas pag. 1.03 1.03 D
 67.96