Administrācija

Amats Vārds, uzvārds Telefons/fakss e-pasts
Pārvaldes vadītājs Sandris Kusiņš mob.28795288 parvalde@ambeli.lv
Lietu pārvaldniece
Kasiere Grāmatvede
Ausma Grate tel/fax.65475117
mob.22030600
parvalde@ambeli.lv
ausma.grate@ambeli.lv
Galvenā grāmatvede Veronika Skusāne tel.65471971 veronika.skusane@ambeli.lv
Sociālā darbiniece Janīna   Gaidele tel.65475117 janina.gaidele@ambeli.lv
Bāriņtiesas loceklis Aleksandrs Borkovskis mob.29619353 sani72@inbox.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste
Komunālās saimniecības vadītājs Sandris Kusiņš mob.28795288 komunal@ambeli.lv
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore, pagasta attīstības speciāliste
Bibliotēkas vadītāja Zoja Rubene mob.26351860 zoja.rubene@ambeli.lv
Sporta un jauniešu lietu speciālists
Kultūras Nama vadītāja Ingrīda   Skutele mob.29142802 skuteleingrida@inbox.lv