Kontakti

VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. 90000031014
Červonkas pils , Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465
tālr. 65475870
e-pasts: parvalde@vecsaliena.lv
www.vecsaliena.lv

Norēķinu konts: Valsts kase  LV85TREL9812143002000

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Pārvaldes vadītāja  Svetlana Kursīte 65475870
29696260
parvalde@vecsaliena.lv
Pārvaldes  sekretāre  Viktorija Saveļjeva  65475870 parvalde@vecsaliena.lv
Galvenā grāmatvede Gaļina Matkeviča 28331011 galina.matkevica@vecsaliena.lv
Administratīvās ēkas dežurants Nikolajs Slabkovskis 28377847 nikolajs.slabkovskis@vecsaliena.lv
Grāmatvedis (trešā līmeņā kvalifikācija) Jūlija Komarova 65475869 julija.komarova@vecsaliena.lv
 Nodokļu administratore  Olga Ričika  65476862  olga.ricika@dnd.lv
Kasiere Gaļina Jazvica 65475869 galina.jazvica@skrudaliena.lv
Speciālists zemes jautājumos Anna Prudāne 26394830 anna.prudane@tabore.lv
Sporta pasākumu organizators  Valdis Stalidzāns  65475870  parvalde@vecsaliena.lv
Jaunatnes lietu speciālists
Kapu apsaimniekošanas speciālists
Jūlija Smargune 65475865

25618260

julija.smargune@vecsaliena.lv
Vadītājs (komunālajos jautājumos) Bruno Staltmanis 65475870

26012635

parvalde@vecsaliena.lv
Ambulatorās aprūpes dienesta ārsta palīgs  Viktorija Titova 65475864 v.rjacenska@inbox.lv