Kontakti

VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. 90000031014
Červonkas pils , Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465
tālr. 65475870
e-pasts: parvalde@vecsaliena.lv
www.vecsaliena.lv

Norēķinu konts: Valsts kase  LV85TREL9812143002000

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Pārvaldes vadītāja  Svetlana Kursīte 65475870
29696260
svetlana.kursite@vecsaliena.lv

parvalde@vecsaliena.lv

Klientu apkalpošanas speciālists  Viktorija Saveļjeva  65475870 viktorija.saveljeva@vecsaliena.lv
Administratīvās ēkas dežurants Natālija Dvorjaņikova 28377847
 Nodokļu administratore Olga Ričika  65476862  olga.ricika@dnd.lv
Īpašuma nodaļas zemes lietu speciāliste  Anna Prudāne 26394830 anna.prudane@dnd.lv
Sporta pasākumu organizators Ruslans Jefimovs  65475870
Jaunatnes lietu speciālists
Kapu apsaimniekošanas speciālists
Jūlija Smargune 65475865

25618260

julija.smargune@vecsaliena.lv
Ambulatorās aprūpes dienesta ārsta palīgs Tatjana Jevsejeva 65475864 tanjajevsejeva@inbox.lv