Kontakti

VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. 90000031014
Červonkas pils , Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465
tālr. 65475870, fakss 65449301,
e-pasts: parvalde@vecsaliena.lv
www.vecsaliena.lv

Norēķinu konts: Valsts kase  LV85TREL9812143002000

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Pārvaldes vadītājs  Semeons Pavlovs 65475868
29190424
semeons.pavlovs@vecsaliena.lv
parvalde@vecsaliena.lv
Pārvaldes  sekretāre Svetlana Kursīte 65475870
29696260
parvalde@vecsaliena.lv
Galvenā grāmatvede Gaļina Matkeviča 65475869 galinam@inbox.lv
galina.matkevica@vecsaliena.lv
Grāmatvedis Nikolajs Slabkovskis 65475869 nikolajs.slabkovskis@vecsaliena.lv
Grāmatvedis uzskaitvedis Elvīra Treiģe 65475869  elja111@inbox.lv
Kasiere ,nodokļu inspektore Svetlana Maskaļonoka 65475869 svetlana.maskalonoka@vecsaliena.lv
Speciālists zemes jautājumos Jevgeņijs Gridasovs 28358041 grig1971@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators
Jaunatnes lietu speciālists
Kapu apsaimniekošanas speciālists
Jūlija Smargune 65475865  julija226@inbox.lv