Kontakti

VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. 90000031014
Červonkas pils , Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5465
tālr. 65475870
e-pasts: parvalde@vecsaliena.lv
www.vecsaliena.lv

Norēķinu konts: Valsts kase  LV85TREL9812143002000

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Pārvaldes vadītāja  Svetlana Kursīte 65475870
29696260
svetlana.kursite@vecsaliena.lv

parvalde@vecsaliena.lv

Pārvaldes  sekretāre    65475870 parvalde@vecsaliena.lv
Galvenā grāmatvede Gaļina Matkeviča 28331011 galina.matkevica@vecsaliena.lv
Administratīvās ēkas dežurants Nikolajs Slabkovskis 28377847 nikolajs.slabkovskis@vecsaliena.lv
Grāmatvedis (trešā līmeņa kvalifikācija) Jūlija Komarova 65475869 julija.komarova@vecsaliena.lv
 Nodokļu administratore  Olga Ričika  65476862  olga.ricika@dnd.lv
Kasiere Jūlija Komarova 65475869 julija.komarova@vecsaliena.lv
Īpašuma nodaļas zemes lietu speciāliste  Anna Prudāne 26394830 anna.prudane@dnd.lv
Sporta pasākumu organizators  Valdis Stalidzāns  65475870  parvalde@vecsaliena.lv
Jaunatnes lietu speciālists
Kapu apsaimniekošanas speciālists
Jūlija Smargune 65475865

25618260

julija.smargune@vecsaliena.lv
Ambulatorās aprūpes dienesta ārsta palīgs Tatjana Jevsejeva 65475864 tanjajevsejeva@inbox.lv