Iedzīvotāju ievērībai

Apstiprināts Vecsalienas pagasta teritorijā sadzīves atkritumu savākšanas tarifs 2017.gadā par faktiski izvesto atkritumu daudzumu – 9.08  euro (deviņi euro 08 centi ) par 1 m3 ( bez  PVN ) .