Deputātu sastāvs

No 01.07.2013. gada ievēlēta Daugavpils novada dome, ar domes deputātu sastāvu var iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv